Storytelling handboek 2021

Storytelling handboek

Vizicom ontwikkelt met storytelling micro stories die aansluiten bij de identiteit van het bedrijf. Om deze zichtbaar en voelbaar te maken voor werknemers, klanten, stakeholders en buitenwereld.

Wij brengen met micro story’s ondernemingen, producten of diensten tot leven in het internettijdperk, met verhalen die ertoe doen. Eenheid brengen we in het verhaal met microstory bouwstenen die steeds terugkomen. De kern van elke story is: mensen verbinden met je verhaal.

Vizicom storytelling draait om echte dialogen tussen mensen tot stand te brengen. Vizicom doet dat zowel offline als online.

Storytelling is ideaal voor community building. We brengen mensen en organisaties in beweging met een serie microstory’s en leggen het bestaansrecht van organisaties vast in een corporate story.  Het verhaal is het kloppende hart van je bedrijfscultuur, waar verleden, heden en toekomst samenkomen.

Storytelling handboek 2021; wat je moet weten en wat is het?

Inhoud van dit artikel

Wat is storytelling

Storytelling is het toepassen van verhalen om een doel te bereiken en betrokkenheid te creëren. Verhalen zijn een ideale manier om contact te maken te verleiden, zinsgeveving of helderheid te bieden, fans te krijgen of de saamhorigheid te vergroten. 

Storytelling: hoe verhalen werken voor je brein

Een verhaal is voor ons brein makkelijk behapbaar, interessant en een logische manier om kennis te verwerken. Daarom ligt de manier waarop ons brein werkt te grondslag aan de krachtige werking van storytelling. 

Zelfs de meest saaie en moeilijke informatie wordt beter onthouden als het in een verhaalvorm wordt verteld. Dit komt omdat we een verhaal opbreken in kleinere stukken. Hierdoor is het makkelijker te onthouden. 

Verder worden onze spiegelneuronen ook geactiveerd bij het horen of lezen van een verhaal; ons brein wordt dan actief op precies dezelfde manier als wanneer je het zelf meemaakt.

Waarom storytelling belangrijk is

Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. 

Het dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie. 

Wat is de grote kracht van storytelling

Ordening: een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat schept rust en overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren;
 
  • Verbinding: een verhaal verbindt mensen met elkaar. Als je samen een verhaal deelt, schept dat een band;
 
  • Betekenis: verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan;
 
  • Beleving: verhalen richten zich niet alleen op de ratio maar ook op het gevoel. Mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op;
 
  • Sturing: verhalen bieden mensen houvast en geven richting in onzekere tijden.

.

Hoe je mensen enthousiast krijgt voor je verhaal

Om mensen enthousiast te krijgen, gaat het er om dat een verhaal op een manier verteld wordt, met bepaalde elementen, zodat andere mensen het begrijpen en enthousiast worden, dat je met hun contact kunt leggen en dat het verhaal vervolgens doorgegeven kan worden.

Dit alles heeft te maken met herkenning, vermaak, de manier van vertellen, het verbinden van de elementen in het verhaal en het heeft een deal.

Het is dus niet het vertellen van sprookjes , een te mooi, succes verhaal vertellen.

Verhalen leiden tot vereenzelvigen

Verhalen kunnen emotionele of dramatische herkenning oproepen bij de ontvanger. Omdat de ontvanger het verhaal op gevoelsniveau herkent, zal hij zich met de hoofdpersoon gaan vereenzelvigen en samen met hem ‘op reis’ gaan. Bij de climax van het verhaal zal de ontvanger dan geneigd zijn om tot dezelfde conclusies te komen als de hoofdpersoon.

Verhalen concretiseren met storytelling

Verhalen zijn bij uitstek geschikt om theoretische en abstracte kennis te verduidelijken door praktische toepassing van deze kennis in een concreet geval.

Het verhaal van de appel die op Newtons hoofd valt, concretiseert en visualiseert Newtons ontdekking van de zwaartekracht.

Het verhaal van Archimedes die zijn stukje zeep in bad verliest, maakt in één klap duidelijk wat zijn ontdekking van het volumeverplaatsingseffect betekent. Eureka!

Het verhaal van Columbus die een gekookt ei rechtop laat staan door het met een tik op de tafel te zetten, laat in één beeld zien hoe Columbus wegen vond die voor anderen ondenkbaar waren.

Verhalen emotioneren door storytelling

Een goed verhaal treft in het hart. Met name westerse mensen zijn geneigd om de werkelijkheid vanuit hun hoofd te benaderen en te interpreteren. Mathematisch en feitelijk. Iets kan in onze maatschappij pas bestaan als het verklaarbaar en bewijsbaar is.

Als een boodschapper in staat is een boodschap in het hart van een ontvanger te plaatsen, in staat is aan het brein voorbij te gaan en de menselijke diepte op te zoeken, zal de boodschap voor bijna altijd onthouden worden. Een verhalenverteller is niet alleen bezig met informatie overbrengen, maar ook met betrokkenheid te creëren.

Als politici bij het brengen van hun boodschap gebruik maken van storytelling, dan dwingt hen dit automatisch om die boodschap zó te vertellen, dat zoveel mogelijk mensen het begrijpen en zich erin kunnen verplaatsen. 

Met storytelling kunnen derhalve méér mensen méér overtuigd worden.

Verhalen geven hoop door storytelling

Mensen verlangen niet slechts massaal naar betekenis, ook hoop staat bij veel mensen op de verlanglijst.

Hoop ontstaat als een ander laat zien dat er een weg is uit de wanhoop; en hoe groter de wanhoop, en hoe groter de tegenslag, hoe groter de strijd zal zijn om deze te overwinnen.

Als het verhaal uiteindelijk hoop biedt, zal de ontvanger in zijn eigen leven ook licht aan het einde van de tunnel gaan zien.

Storytelling zorgt dat verhalen betekenis krijgen

Omdat met behulp van een verhaal mensen ervaringen met elkaar kunnen delen die ze anders niet zouden delen, ondersteund een verhaal de universele zoektocht naar betekenis. 

Ieder mens heeft behoefte aan betekenis in zijn leven, behoefte om oorzaken en gevolgen te onderscheiden en behoefte om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden.

Als iemand instaat is om door midel van een verhaal deze verbanden te leggen, zal hij bij veel mensen een luisterend oor vinden. 

Verhalen zetten aan tot actie

Op het moment dat iemand geëmotioneerd en zichzelf even het verhaal is, is dit het moment iemand te manipuleren, om hem door de verteller gewenste gedrag te laten vertonen.

Het einde van een verhaal is dan ook het ideale moment om een ‘call to action’ te lanceren.: om de op dat moment nog ongerichte emotie van de ontvanger een bepaalde richting op te duwen.

In veel reclames maken ze gebruik van de werking van verhalen. Pas aan het einde van een emotioneel reclameverhaal wordt het product opgevoerd waarvan de reclamemaker hoopt dat de ontvanger dit gaat kopen.

Verhalen zijn teambuilders

Krachtige verhalen zijn in staat om niet alleen een ontvanger aan het verhaal te verbinden, maar ook om de ontvangers onderling te verbinden. 

Verhalen zijn derhalve een ijzersterke tool als het gaat om teambuilding. Alleen al daardoor kunnen verhalen een organisatie persoonlijker en veiliger maken, zeker als er ruimte wordt gecreëerd om naar elkaars verhalen te luisteren. 

Het interne communicatieverhaal van Jumbo waarmee ze haar werknemers gemotiveerd houdt, heet: “Wij van Jumbo”.

Softwarebedrijven als Microsoft en Apple zorgen ook voor een dergelijk intern bedrijfsverhaal waar alle werknemer zich in kunnen vinden en waar ze zich door verbonden voelen.

Hoe je als bedrijf een pakkend verhaal verteld

Wat moet ons pakkende verhaal worden wat de doelgroep aanspreekt?

Mocht je hiermee bezig houden dan zijn dit niet de juiste vragen die je jezelf moet stellen. Dit is een verkeerd uitgangspunt voor storytelling.

Welke vragen dan wel?

De basis van je verhaal staat al vast in je missie, je visie en de kernwaarden van je organisaties. Dit zijn de uitgangspunten voor het verhaal dat je als organisatie wilt vertellen.

Je wilt vertellen wie je bent en wat je doet.

Je wilt vertellen waarom je de dingen doet die je doet en

waar je waarde aan hecht als organisatie zijnde.

Hoe het verhaal vorm krijgt is een andere uitdaging. Het is dan ook niet de bedoeling dat je maar 1 verhaal verteld. 

Bij storytelling gaat het over het vertellen van meerdere verhalen met een consistente boodschap.

Je gebruikt een merkverhaal om potentiële klanten aan je te binden. Met een merkverhaal en goede storytelling krijg je de mogelijkheid om de kern van je bedrijf helder aan je klanten te communiceren.

Trends in het vertellen van je verhaal

1.Eerlijke, transparante verhalen

 In onze huidige maatschappij waarin fake news steeds meer de overhand krijgt, heeft de consument behoefte aan transparantie. Ze kiezen voor eerlijke en betrouwbare bedrijven met sterke corporate storytelling.

2. Zorgzame bedrijven

Het zijn de verhalen over de zorgzaamheid van jouw bedrijf die het verschil gaan maken. Klanten verwachten dat je zorg draagt voor hen en voor je omgeving. Dit kun je uitdragen via de storytelling van je bedrijf.

3. Verhalen over leiderschap

Momenteel is het een grote chaos in de wereld, er wordt paniek gezaaid en alle politici schreeuwen door elkaar. Verhalen over leiders die de weg wijzen doen het daarom erg goed in de marketing.

4. Verhalen met impact. Misschien wel de belangrijkste trend van 2021

De klant verwacht dat bedrijven bijdragen aan een beter milieu en een betere wereld. Wie zijn negatieve klimaatafdruk verdoezelt, zal flink verliezen aan populariteit.Gebruik daarom corporate storytelling in je marketing om te laten zien dat jouw bedrijf de natuur een warm hart toedraagt.

Voldoet elk verhaal?

Nee, was het maar zo simpel. Belangrijk is dat een verhaal emoties oproept. Als je mensen enthousiast wilt maken over je missie of over je aanbod, je producten of diensten moet er een emotionele component bij zitten. Als je stuk vol met feiten zit en je klanten hebben dit gelezen, dan zijn ze je waardevolle inhoud alweer vergeten. Een goed verhaal laat je niet meer los en heeft een onweerstaanbare plakkracht.

Durf bij storytelling onder de oppervlakte te duiken. Daar liggen de schatten begraven waarmee jij je lezer kunt raken.

Conclusie storytelling

Een verhaal treft mensen in het hart, waardoor het verhaal betekenis geeft, hoop biedt en onthouden wordt. Storytelling emotioneert en verbindt, en zijn daar door sterke teambuilders. 

Door dit alles is storytelling een sterk instrument om de ontvanger voor langere tijd een bepaalde gewenste kant op te bewegen, bijvoorbeeld door aan een verhaal een ‘call to action’ tot te voegen.

Je merkverhaal tot leven brengen?

Storytelling draait om echte dialogen tussen mensen tot stand te brengen. Tijdens een interview luisteren we vooral naar jouw unieke verhaal en stellen we de juiste vragen.
Contact